Kontakt

Reinhard Podolsky

mediadesign Podolsky & Partner GmbH
Bachgasse 1 | 3730 Burgschleinitz
T: +43 2984 23149 20 | M: +43 664 403 8691
E: r.podolsky@mediadesign.at